Μάθε

Παρακάτω μπορείτε να δείτε μια σειρά από βίντεο για διαφορετικά στοιχεία ενεργητικού, όπως EUR / CHF, Φυσικό Αέριο, GPB / AUD ... Όλα εμπορεύσιμα με την FxtPremium.

Η «ανάλυση γραφημάτων βίντεο» θα σας παρουσιάσει και θα σας δείξει πώς να χρησιμοποιήσετε την τεχνική ανάλυση για να προσδιορίσετε τις καλύτερες εμπορικές καταχωρήσεις και τα πιθανά επίπεδα για τις συναλλαγές σας.

© 2018 Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.