ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ FXT

ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΤΟ FXTPREMIUM!

Τι είναι Bitcoin?


Το Bitcoin είναι ένα ψηφιακό νόμισμα και ένα σύστημα πληρωμών που λειτουργεί χωρίς διαχειριστή ή κεντρικό χώρο αποθήκευσης. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται απευθείας μεταξύ των χρηστών χωρίς να χρειάζεται η συμμετοχή μεσαζόντων. Οι συναλλαγές παρατίθενται σε δημόσιο λογιστικό βιβλίο που είναι γνωστό ως blockchain. Σε αντίθεση με μια κοινή πεποίθηση, το Blockchain και το Bitcoin δεν είναι ένα και το αυτό. Το Blockchain είναι η τεχνολογία που επιτρέπει τη χρήση του Bitcoin με σύστημα κρυπτογράφησης για τον έλεγχο της ροής του. Το μέλλον είναι τώρα και το Blockchain έχει πολλά προγράμματα για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ψηφοφορίες, υγειονομική περίθαλψη και πολλά άλλα.

Παγκόσμια Αναγνωρισμένοι Διαπραγματευτές

Καθημερινές Ενδείξεις Συναλλαγών

Αποδεδειγμένες Στρατηγικές

Ζωντανή συνομιλία

Ειδική Υποστήριξη Συναλλαγών

Ακαδημία FxtPremium

Καθοδήγηση από Ειδικούς

Αυστηρή Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων

© 2018 Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.